Για να δημιουργήσετε τις κατηγορίες των προϊόντων σας αρκεί να αντιγράψετε τα δεδομένα από το excel.Πιο συγκεκριμένα αντιγράψτε με Ctrl - C τις δύο στήλες που απαιτούνται, μια με τον κωδικό και μια με το όνομα της κατηγορίας και επικολλήστε την με Ctrl - V στον πίνακα της εφαρμογής.

Ο αριθμός των σειρών αρα και των κωδικών στον πίνακα είναι απεριόριστος.

 

 

 

Αν θέλετε να σβήσετε όλο το περιεχόμενο του πίνακα μπορείτε με το πάτημα του πάνω αριστερά κουτιού και πατώντας το πλήκτρο del να το σβήσετε.

 

 

Αν θέλετε να σβήσετε το περιεχόμενο μιας γραμμής , μιας στήλης ή ενός κελιού το επιλέγετε και πατάτε το πλήκτρο del.