Συνδέσετε τα προϊόντα με τις κατηγορίες / υποκατηγορίες