Επιλέξετε την εμφάνιση του καταστήματος επιλέγοντας το εικαστικό της επιθυμίας σας και στην συνέχεια πατήστε Υποβολή.